آدرس

فرصتی برای مدیریت دهه هشتادی ها در فضایی کاملا" رقابتی

آدرس،خیابان تختی، شهرداری رفسنجان ، ساختمان مرکزی، طبقه اول معاونت هنری