پویش رقابتی شهردارشو

فرصتی برای مدیریت دهه هشتادی ها در فضایی کاملا" رقابتی